Second Language Speech Fluency: From Research to Practice - Tác giả: TS. Đỗ Thị Huyền Thanh / Craig Lambert

Thông thạo ngôn ngữ thứ hai đã trở thành một chủ đề ngày càng quan trọng đối với các nhà nghiên cứu và giáo dục quốc tế. Hiện nay đã có một nhóm nghiên cứu lớn kiểm tra sự trôi chảy từ khía cạnh lý thuyết và thực tiễn. Do đó, tập kết hợp toàn bộ nghiên cứu này lại với nhau dưới một trang bìa duy nhất và đóng vai trò như một cẩm nang thực hành kết nối nghiên cứu độ trôi chảy ngôn ngữ thứ hai với thực tiễn giảng dạy và kiểm tra có nhiều khoảng trống. Cuốn sách này giúp cho các nhà nghiên cứu, sinh viên sau đại học và giáo viên, những người cần hiểu rõ hơn về lĩnh vực quan trọng của sự phát triển ngôn ngữ thứ hai cung cấp thông tin về thiết kế nghiên cứu và giảng dạy.

Xem thêm

Challenges of online learning faced by first-year language students at higher education during Covid-19 pandemic

Hệ thống giáo dục trên toàn thế giới cũng như hệ thống giáo dục tại Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Coronavirus. Việc chuyển đổi từ hình thức giảng dạy trực tiếp sang hình thức học trực tuyến là giải pháp tối ưu để duy trì hoạt động dạy và học trong tình huống này. Bên cạnh những trải nghiệm thú vị, học sinh cũng gặp không ít thách thức khi làm quen với hình thức học tập mới. Nghiên cứu này nhằm khám phá những khó khăn mà sinh viên Anh ngữ năm thứ nhất phải trải qua trong giai đoạn này. Dữ liệu định lượng và định tính được thu thập thông qua bảng câu hỏi. Bài báo này mô tả cách học sinh gặp phải những thách thức về môi trường, kỹ thuật và cảm xúc. Do đó, một số giải pháp được đưa ra nhằm khuyến khích học sinh đối phó với những trở ngại này để học tập một cách hiệu quả.

Xem thêm

Tính tự chủ và một số giải pháp thúc đẩy tính tự chủ của người học Tiếng Anh không chuyên ở bậc Đại học - Tác giả: ThS. Phạm Mai Khánh / ThS. Đỗ Thanh Loan

Học ngôn ngữ nói chung và tiếng Anh nói riêng luôn là một thách thức đối với người học, đặc biệt là sinh viên tại các trường đại học. Trong đại dịch Covid-19 đang diễn ra, người học phải tự học mà không có hoặc ít có sự hỗ trợ của giáo viên, người học chủ yếu truy cập qua Internet và các kênh học trực tuyến. Để đạt được hiệu quả cao trong việc học Tiếng Anh, tính chủ động của người học đóng vai trò quan trọng quyết định sự thành công và chất lượng của việc học. Do đó, nghiên cứu này nhằm nghiên cứu tính tự chủ của người học và các yếu tố ảnh hưởng đến sự bất thường của sinh viên đại học. Do đó, nhóm tác giả đã đưa ra một số giải pháp thúc đẩy tính chủ động của người học, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch Covid-19 kéo dài.

Xem thêm

Nghiệm thu gần 400 đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2021 - 2022

Trong các ngày từ 24/5 - 9/6/2022, Nhà trường tổ chức nghiệm thu gần 400 đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2021 - 2022.

Xem thêm

Tin tiêu điểm

Video giới thiệu