Ban Chi ủy

Ban Chi ủy Chi bộ Trường Ngoại ngữ - Du lịch, nhiệm kỳ 2022 - 2025

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Hoàng Ngọc Tuệ

Bí thư Chi bộ

2

Trần Ngọc Đức

Phó Bí thư Chi bộ

3

Trương Thị Thanh Hoài

Chi ủy viên

4

Cao Thị Thanh

Chi ủy viên

5

Đinh Bích Thảo

Chi ủy viên

Tin tiêu điểm

Video giới thiệu