Trung tâm Khảo thí và đảm bảo chất lượng

Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

Giới thiệu chung:

Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng là đơn vị thuộc Trường Ngoại ngữ - Du lịch, có chức năng tham mưu và giúp việc cho Hiệu trưởng Trường về tổ chức, quản lý công tác khảo thí, tổ chức thi cấp chứng chỉ, thực hiện các dịch vụ trong hoạt động khảo thí và công tác đảm bảo chất lượng và quản trị hệ thống đại học điện tử của Trường.

Tin tiêu điểm

Video giới thiệu