Tập huấn công tác rà soát chuẩn đầu ra năng lực thực hành tiếng đối với ngành Ngôn ngữ Nhật và Ngôn ngữ Hàn Quốc

Sáng ngày 16/5/2024, Trung tâm Khảo thí & Đảm bảo chất lượng, Trường Ngoại ngữ - Du lịch, Đại học Công nghiệp Hà Nội đã tổ chức Tập huấn công tác rà soát chuẩn đầu ra năng lực thực hành tiếng đối với ngành Ngôn ngữ Nhật Bản và Ngôn ngữ Hàn Quốc. TS. Đinh Bích Thảo – Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng chủ trì buổi tập huấn.

Xem thêm

Tập huấn về kỹ thuật đánh giá quá trình học tập của người học năm 2024

Ngày 05/01/2024, Trường Ngoại ngữ - Du lịch, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức Tập huấn về kỹ thuật đánh giá quá trình học tập của người học năm 2024 dành cho cán bộ viên chức, giảng viên nhà trường.

Xem thêm

CÔNG TÁC ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG CỦA TRƯỜNG NGOẠI NGỮ - DU LỊCH NĂM 2023

Đảm bảo chất lượng đóng vai trò quan trọng và không thể phủ nhận trong hệ thống giáo dục đại học. Tại các trường đại học, công tác này không chỉ là một trách nhiệm mà còn là một cam kết với sự phát triển bền vững và chất lượng của giáo dục - đào tạo. Công tác đảm bảo chất lượng tập trung vào việc đánh giá, theo dõi, và cải thiện liên tục các khía cạnh của quá trình học tập và nghiên cứu. Trong năm 2023, Trường Ngoai ngữ - Du lịch đã triển khai nhiều hoạt động nhằm thúc đẩy công tác đảm bảo chất lượng, tạo tiền đề cho sự phát triển trong các lĩnh vực thông qua sự cải tiến.

Xem thêm

Công văn 769/2018 CQLCL tài liệu hướng dẫn đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT

CV769/2018 CQLCL tài liệu hướng dẫn đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT

Xem thêm

Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng CTĐT ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc năm 2023

Khoa Ngôn ngữ Hàn Quốc - Trường Ngoại ngữ - Du lịch nhận được giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng CTĐT ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc năm 2023 từ Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội. Giấy chứng nhận có thời hạn từ 16/11/2023 đến 16/11/2028

Xem thêm

Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng CTĐT ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành năm 2023

Khoa Du lịch - Trường Ngoại ngữ - Du lịch nhận được giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng CTĐT ngành Quản trị Dịch vụ du lịch và Lữ hành năm 2023 từ Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội. Giấy chứng nhận có thời hạn từ 16/11/2023 đến 16/11/2028

Xem thêm

Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng CTĐT ngành Quản trị Khách sạn năm 2023

Khoa Quản trị Nhà hàng - Khách sạn, Trường Ngoại ngữ - Du lịch nhận được giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng CTĐT ngành Quản trị Khách sạn năm 2023 từ Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội. Giấy chứng nhận có thời hạn từ 16/11/2023 đến 16/11/2028

Xem thêm

Tập huấn về công tác đo lường chuẩn đầu ra và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong thiết kế hoạt động dạy – học năm 2023

Ngày 11/12/2023, Trường Ngoại ngữ - Du lịch, Đại học Công nghiệp Hà Nội đã tổ chức tập huấn về công tác đo lường chuẩn đầu ra và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong thiết kế hoạt động dạy – học năm 2023 dành cho cán bộ viên chức, giảng viên nhà trường.

Xem thêm

Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng CTĐT ngành Ngôn ngữ Trung Quốc năm 2022

CTĐT ngành Ngôn ngữ Trung Quốc đã hoàn thành và nhận được giấy chứng nhận kiểm định chất lượng năm 2022. Giấy chứng nhận Kiểm định có giá trị đến 23/05/2027.

Xem thêm

Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng CTĐT ngành Ngôn ngữ Anh năm 2021

CTĐT ngành Ngôn ngữ Anh đã hoàn thành và nhận được giấy chứng nhận kiểm định chất lượng năm 2021. Giấy chứng nhận Kiểm định có giá trị đến 25/12/2026.

Xem thêm

Tin tiêu điểm

Video giới thiệu