Sáng kiến, cải tiến kỹ thuật

Từ năm 2011 đến nay, Nhà trường đã có 4458 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, trong đó nhiều sáng kiến được áp dụng vào thực tế góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và hiệu quả công tác. Số lượng sáng kiến, cải tiến kỹ thuật cụ thể theo từng năm như sau:

Xem thêm

Hoạt động biên soạn Giáo trình

Trong thời gian từ năm 2011 đến nay, Nhà trường đã tổ chức biên soạn 270 giáo trình. Các giáo trình đã nghiệm thu, xuất bản và phát hành làm tài liệu phục vụ giảng dạy, học tập và nghiên cứu.

Xem thêm

Danh sách nhiệm vụ Khoa học Công nghệ cấp Nhà nước

Nhà trường đã và đang chủ trì thực hiện 22 đề tài, dự án cấp Nhà nước. Các đề tài, dự án do Trường thực hiện đều có ý nghĩa khoa học và thực tiễn cao, sản phẩm của các đề tài, dự án đã được chuyển giao công nghệ và ứng dụng vào thực tiễn.

Xem thêm

Tin tiêu điểm

Video giới thiệu