Các tổ chức đoàn thể

Các tổ chức đoàn thể Trường Ngoại ngữ - Du lịch

1. Công đoàn

Công đoàn Trường Ngoại ngữ - Du lịch được thành lập năm 2022 trên cơ sở sáp nhập 02 đơn vị Công đoàn Khoa Ngoại ngữ và Khoa Du lịch. Trải qua quá trình hoạt động, Công đoàn Trường Ngoại ngữ - Du lịch đã thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, là chỗ dựa tin cậy của công chức, viên chức và người lao động, đồng thời là cầu nối giữa Đảng, Chính quyền và công chức, viên chức,người lao động.

Ban Chấp hành Công đoàn Trường Ngoại ngữ - Du lịch nhiệm kỳ 2023 - 2028

- Đồng chí Trần Ngọc Đức

- Đồng chí Trần Trung Cộng

- Đồng chí Nguyễn Thị Bích Phượng

- Đồng chí Nguyễn Thị Lệ Thủy

- Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Vân

2. Đoàn Thanh niên

Liên chi đoàn Trường Ngoại ngữ - Du lịch được thành lập năm 2022 trên cơ sở sáp nhập 02 đơn vị Liên chi đoàn Khoa Ngoại ngữ và Khoa Du lịch. Trải qua quá trình hoạt động, Liên chi đoàn Trường Ngoại ngữ - Du lịch đã thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đoàn viên, thanh niên; xung kích, đi đầu trong là đội hậu bị tin cậy của Đảng, thường xuyên bồi dưỡng quần chúng ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp. Năm 2022, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Ngoại ngữ - Du lịch vinh dự nhận Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vì có thành tích xuất sắc trong năm học 2021 - 2022.

Ban Chấp hành Liên chi đoàn Trường Ngoại ngữ - Du lịch nhiệm kỳ 2022 - 2024

- Đồng chí Hạ Thanh Tùng – Bí thư

- Đồng chí Trần Tú Anh – Phó Bí thư

- Đồng chí Trần Mỹ Duyên – Phó Bí thư

- Đồng chí Bùi Phan Tuệ Anh - Ủy viên

- Đồng chí Phan Lan Hương - Ủy viên

- Đồng chí Lương Thị Mai - Ủy viên

- Đồng chí Phạm Trà My - Ủy viên

- Đồng chí Đoàn Thị Hương - Ủy viên

- Đồng chí Trần Phương Anh - Ủy viên

- Đồng chí Nguyễn Thành Trung - Ủy viên

- Đồng chí Nguyễn Minh Hà - Ủy viên

3. Hội Sinh viên

Liên chi đoàn Trường Ngoại ngữ - Du lịch được thành lập năm 2022 trên cơ sở sáp nhập 02 đơn vị Liên chi Hội Sinh viên Khoa Ngoại ngữ và Khoa Du lịch. Trải qua quá trình hoạt động, Liên chi Hội Sinh viên Trường Ngoại ngữ - Du lịch đã thực hiện tốt vai trò đại diện cho tiếng nói của sinh viên, tổ chức các chương trình, hoạt động đa dạng trên các mảng Đạo đức, Học tập, Thể lực, Tình nguyện, Hội nhập, hướng tới phong trào "Sinh viên 5 tốt". Liên chi Hội Sinh viên Trường Ngoại ngữ - Du lịch luôn được đánh giá cao và là một trong những đơn vị dẫn đầu trong công tác Hội và phong trào sinh viên Nhà trường.

Ban Chấp hành Liên chi Hội Sinh viên Trường Ngoại ngữ - Du lịch nhiệm kỳ 2023 - 2025

- Đồng chí Phạm Trà My - Liên chi Hội trưởng

- Đồng chí Nguyễn Duy Hưng - Liên chi Hội phó

- Đồng chí Đỗ Thị Ngọc Lan - Liên chi Hội phó

- Đồng chí Nguyễn Kiều Trinh - Ủy viên

- Đồng chí Bùi Phương Anh - Ủy viên

- Đồng chí Trần Thị Mỹ Kỳ - Ủy viên

- Đồng chí Vũ Thị Lam - Ủy viên

- Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc - Ủy viên

- Đồng chí Vũ Thị Ngọc - Ủy viên

- Đồng chí Nguyễn Nhật Nguyên - Ủy viên

- Đồng chí Nguyễn Thị Huyền Trang - Ủy viên

    Tin tiêu điểm

    Video giới thiệu