Đại học Công nghiệp Hà Nội tuyển sinh chương trình liên kết 3+1 ngành Ngôn ngữ Trung Quốc

Với định hướng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của Cách mạng công nghiệp 4.0 và sẵn sàng hội nhập toàn cầu, Đại học Công nghiệp Hà Nội đã và đang tập trung triển khai các hoạt động quốc tế hóa giáo dục. Từ năm 2024, Nhà trường bắt đầu triển khia chương trình liên kết 3+1 ngành Ngôn ngữ Trung Quốc với Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Quảng Tây, Trung Quốc góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, trải nghiệm học tập trong và ngoài nước.

Xem thêm

Tin tiêu điểm

Video giới thiệu