Tập huấn Hướng dẫn viết báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo trình độ đại học năm 2023

Nhằm cung cấp những kiến thức cần thiết về bộ tiêu chuẩn, tiêu chí trong kiểm định chất lượng về chương trình đào tạo, chiều ngày 7/9/2023, Trường Ngoại ngữ - Du lịch, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức Tập huấn Hướng dẫn viết báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo trình độ đại học năm 2023. TS. Đinh Bích Thảo – Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng Trường Ngoại ngữ - Du lịch chủ trì buổi tập huấn.

Học viên tham gia buổi tập huấn là giảng viên nhóm chuyên trách, phụ trách thực hiện viết các tiêu chuẩn trong báo cáo kiểm định CTĐT; các trưởng chương trình phụ trách các CTĐT ngành Ngôn ngữ Nhật Bản và Du lịch

Tập huấn Hướng dẫn viết báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo trình đội đại học năm 2023

Toàn cảnh buổi Tập huấn Hướng dẫn viết báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo trình đội đại học năm 2023

Tại buổi tập huấn TS. Đinh Bích Thảo – Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đã cung cấp những kiến thức cần thiết về các tiêu chuẩn, tiêu chí trong kiểm định chất lượng về chương trình đào tạo; những kỹ năng cần thiết trong hoạt động thu thập minh chứng và hướng dẫn xử lý minh chứng và viết báo cáo tự đánh giá trên hệ thống kiểm định chất lượng

Tập huấn Hướng dẫn viết báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo trình đội đại học năm 2023

TS. Đinh Bích Thảo – Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng chia sẻ tại buổi tập huấn

Các cán bộ giáo viên đã tích cực trao đổi thảo luận những thắc mắc thường gặp về các tiêu chuẩn trong báo cáo tự đánh giá.Tổng kết buổi tập huấn, TS. Đinh Bích Thảo đánh giá cao những ý kiến thảo luận của các giáo viên về hoạt động xử lý minh chứng và viết báo cáo tự đánh giá trên hệ thống kiểm định chất lượng.

  • Thứ Năm, 16:18 07/09/2023