Chương trình trao đổi sinh viên cho học kì mùa thu năm 2023 tại Trường Đại học Pai Chai, Hàn Quốc

Căn cứ theo Biên bản ghi nhớ hợp tác đã ký ngày 12 tháng 05 năm 2022 về đào tạo giữa Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Việt Nam với Trường Đại học Pai Chai, Hàn Quốc và Thỏa thuận hợp tác đã ký ngày 14 tháng 04 năm 2023 giữa Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội với Trường Đại học Pai Chai, Hàn Quốc; Nhằm nâng cao trình độ ngoại ngữ cũng như khả năng học hỏi kinh nghiệm cho sinh viên, Trường Ngoại ngữ - Du lịch, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông báo chương trình trao đổi sinh viên cho học kỳ mùa thu năm 2023 tại Trường Đại học Pai Chai, Hàn Quốc với nội dung cụ thể như sau:

Xem thêm

Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba, năm 2023 trên địa bàn thành phố Hà Nội

Đảng ủy Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội ban hành Kế hoạch hưởng ứng “Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba, năm 2023 trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

Xem thêm

Chương trình Thực tập doanh nghiệp tại Nhật Bản

Trường Ngoại ngữ - Du lịch thông báo đến toàn thể các em sinh viên về việc tổ chức cho sinh viên đăng ký tham gia chương trình thực tập doanh nghiệp tại Nhật Bản.

Xem thêm

Chương trình trao đổi sinh viên cho học kì mùa xuân năm 2023 tại Trường Đại học Pai Chai, Hàn Quốc

Nhằm nâng cao trình độ ngoại ngữ cũng như khả năng học hỏi, kinh nghiệm cho sinh viên, Trường Ngoại ngữ - Du lịch thông báo chương trình trao đổi sinh viên cho học kỳ mùa xuân năm 2023 tại Trường Đại học Pai Chai, Hàn Quốc với nội dung cụ thể như sau:

Xem thêm

Tin tiêu điểm

Video giới thiệu