Thông báo: Tuyển dụng giảng viên và trợ giảng năm học 2022 - 2023

Trường Ngoại ngữ Du lịch, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông báo tuyển giảng viên, trợ giảng năm học 2022 - 2023

Xem thêm

Thư mời viết bài hội nghị khoa học Trường Ngoại ngữ - Du lịch lĩnh vực tiếng Trung Quốc lần thứ I

Với mục tiêu tạo diễn đàn khoa học giúp các nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu viên có cơ hội trao đổi học thuật, kinh nghiệm nghiên cứu khoa học và công bố kết quả nghiên cứu; góp phần thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học sâu rộng trong cán bộ, giảng viên, sinh viên ngành tiếng Trung Quốc. Trường Ngoại ngữ - Du lịch, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức Hội nghị khoa học với chủ đề “Đào tạo tiếng Trung Quốc với xu thế ứng dụng nghề nghiệp tương lai”

Xem thêm

Tin tiêu điểm

Video giới thiệu