Thông báo học trước Chương trình thạc sĩ năm 2024 và tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2024

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông báo về việc đăng ký học trước một số học phần của Chương trình đào tạo ( CTĐT) trình độ Thạc sĩ và tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2024 tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Đăng ký học trước một số học phần của CTĐT trình độ Thạc sĩ, chi tiết cụ thể như sau:

Tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2024, chi tiết cụ thể như sau:

Thông tin về chương trình Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh và Ngôn ngữ Trung Quốc, chi tiết cụ thể như sau:

Thông báo học trước Chương trình thạc sĩ năm 2024 và tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2024

  • Thứ Ba, 13:43 14/05/2024