Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội lần thứ X, nhiệm kỳ 2022 - 2024

Thiết thực chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Công nghiệp Hà Nội lần thứ X, nhiệm kỳ 2022 – 2024, Liên chi Đoàn Trường Ngoại ngữ - Du lịch tổ chức Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội.

1. Mục đích

- Tuyên truyền sâu rộng trong sinh viên về truyền thống của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; thông qua các hoạt động giúp sinh viên tự hào về lịch sử, truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và nâng cao nhận thức, bồi đắp lý tưởng cho đoàn viên thanh niên (ĐVTN), sinh viên

- Tuyên truyền sâu rộng tới ĐVTN về ý nghĩa, kết quả của Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Công nghiệp Hà Nội lần thứ X, nhiệm kỳ 2022 – 2024

- Tăng cường hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ tạo không khí phấn khởi, vui tươi, lành mạnh, góp phần cổ vũ và tiếp tục phát huy những thành tựu mà tổ chức Đoàn đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua

2. Thời gian

19 giờ, ngày 24 tháng 6 năm 2022 (thứ Sáu)

3. Địa điểm

Sân khấu ngoài trời – nhà A12

Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội lần thứ X, nhiệm kỳ 2022 - 2024

  • Thứ Năm, 15:17 23/06/2022