Tập huấn ứng dụng CNTT, sử dụng phần mềm EOP trong thiết kế bài giảng và Sổ tay cho GV khoa DL, QTNHKS năm 2022

Phòng Đào tạo, Khoa học công nghệ và công tác sinh viên tổ chức tập huấn về ứng dụng CNTT, sử dụng phần mềm EOP trong thiết kế bải giảng và Sổ tay cho toàn bộ GV khoa DL, QTNHKS, cụ thể như sau:

1. Mục đích

- Phát triển năng lực ứng dụng CNTT vào số hóa hồ sơ sổ tay giáo viên

- Giúp học viên có kiến thức và kỹ năng ứng dụng CNTT trong xây dựng thiết kế bài giảng điện tử

2. Nội dung bồi dưỡng

- 14h00-14h10: Khai mạc buổi tập huấn

- 14h10-14h30: Sử dụng phần mềm EOP trong thiết kế bài giảng kết hợp

- 14h30-15h00: Sử dụng phần mềm EOP với hồ sơ sổ tay điện tử

- 15h00-15h30: Giải đáp thắc mắc, gợi ý

- 15h30-16h00: Thảo luận - Thực hành

- 16h00: Kết thúc tập huấn

3. Thời gian

Từ 14h00-16h00 ngày 23/06/2022

4. Địa điểm

Trường Ngoại ngữ - Du lịch, Đại học Công nghiệp Hà Nội

Tập huấn ứng dụng CNTT, sử dụng phần mềm EOP trong thiết kế bài giảng và Sổ tay cho GV khoa DL, QTNHKS năm 2022

  • Thứ Năm, 10:05 23/06/2022