Hội thảo Ngôn ngữ học chức năng hệ thống: Khung lý thuyết và những ứng dụng

1. Thời gian, địa điểm:

Thời gian: 13h30, thứ 4 ngày 25 tháng 5 năm 2022

Địa điểm: Hội trường tầng 4 nhà A1.

2. Nội dung:

- TS. Thu Ngo làm việc với lãnh đạo trường về cơ hội hợp tác.

- Giới thiệu tổng quan về cơ sở lí thuyết của Ngôn ngữ học chức năng hệ thống.

- Giới thiệu khung đánh giá Appraisal framework.

- Thảo luận về ứng dụng của Ngôn ngữ học chức năng hệ thống trong nghiên cứu và giảng dạy.

Hội thảo Ngôn ngữ học chức năng hệ thống: Khung lý thuyết và những ứng dụng

  • Thứ Hai, 11:31 23/05/2022