Students’ and Teachers’ Perceptions on the Impacts of Service Learning in a Language Course - Tác giả: ThS. Bùi Thị Thu Giang / ThS. Nguyễn Thị Minh Hạnh

Học tập phục vụ, còn gọi là học tập dựa vào cộng đồng, được coi là một công cụ sư phạm trong nhiều ngành học ở các cấp độ khác nhau, bao gồm cả giáo dục đại học. Nó đã chứng minh những tác dụng đáng kể của nó trên các khía cạnh xã hội và học thuật. Các tổ chức khác nhau đã kết hợp dịch vụ học tập trong chương trình giảng dạy ngôn ngữ của họ trong giáo dục ngôn ngữ để tạo ra sự tiếp xúc tốt hơn với ngôn ngữ đích cho người học. Tuy nhiên, việc nghiên cứu ứng dụng các thành phần học dịch vụ trong học ngoại ngữ vẫn còn hạn chế ở các nước Châu Á - Thái Bình Dương, đặc biệt là ở Việt Nam, nơi người học có ít cơ hội phục vụ cộng đồng bản ngữ bằng cách sử dụng ngôn ngữ đích như tiếng Anh. Bài báo này báo cáo quan điểm của giáo viên và học sinh về tác động của một dự án dịch vụ-học tập được kết hợp trong một khóa học nói tiếng Anh tại một trường đại học công lập ở Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng bảng câu hỏi cho 117 sinh viên năm thứ hai chuyên ngành tiếng Anh, ba cuộc thảo luận nhóm tập trung với 16 sinh viên được khảo sát và phỏng vấn cá nhân bán cấu trúc với bốn giáo viên bộ môn. Kết quả phản ánh phản hồi tích cực của học sinh về năng lực ngôn ngữ, nhận thức xã hội, đặc điểm cá nhân và kỹ năng mềm. Các cuộc phỏng vấn với giáo viên cho thấy những thay đổi tiến bộ trong kỹ năng thuyết trình, sự tự tin và kỹ năng tư duy phản biện của học sinh. Tuy nhiên, những khó khăn chính cản trở việc triển khai dự án là chưa hiểu biết đầy đủ về thủ tục dự án, lối suy nghĩ thụ động, thiếu hỗ trợ tài chính và khả năng tiếp xúc với tiếng Anh trong môi trường đích thực còn hạn chế. Bài báo này cũng mang lại một số ý nghĩa thiết thực cho các giáo viên và nhà nghiên cứu ngôn ngữ trong các bối cảnh giáo dục tương tự.

  • Thứ Ba, 09:26 30/08/2022

Tags: