Tính tự chủ và một số giải pháp thúc đẩy tính tự chủ của người học Tiếng Anh không chuyên ở bậc Đại học - Tác giả: ThS. Phạm Mai Khánh / ThS. Đỗ Thanh Loan

Học ngôn ngữ nói chung và tiếng Anh nói riêng luôn là một thách thức đối với người học, đặc biệt là sinh viên tại các trường đại học. Trong đại dịch Covid-19 đang diễn ra, người học phải tự học mà không có hoặc ít có sự hỗ trợ của giáo viên, người học chủ yếu truy cập qua Internet và các kênh học trực tuyến. Để đạt được hiệu quả cao trong việc học Tiếng Anh, tính chủ động của người học đóng vai trò quan trọng quyết định sự thành công và chất lượng của việc học. Do đó, nghiên cứu này nhằm nghiên cứu tính tự chủ của người học và các yếu tố ảnh hưởng đến sự bất thường của sinh viên đại học. Do đó, nhóm tác giả đã đưa ra một số giải pháp thúc đẩy tính chủ động của người học, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch Covid-19 kéo dài.

  • Thứ Sáu, 16:14 26/08/2022