International Conference On English For Occupational Purposes 2024 “EOP Education: Empowering Learners for a Globalized Workforce”

AGENDAInternational Conference On English For Occupational Purposes 2024 “EOP Education: Empowering Learners for a Globalized Workforce”

International Conference On English For Occupational Purposes 2024 “EOP Education: Empowering Learners for a Globalized Workforce”

International Conference On English For Occupational Purposes 2024 “EOP Education: Empowering Learners for a Globalized Workforce”

International Conference On English For Occupational Purposes 2024 “EOP Education: Empowering Learners for a Globalized Workforce”

BOOKLET

  • Thứ Sáu, 08:30 05/04/2024

Các bài đã đăng

Tin tiêu điểm

Các bài đã đăng

Nghiên cứu về từ vựng văn hóa trong bộ sách BOYA sơ – trung – cao cấp

Nghiên cứu về từ vựng văn hóa trong bộ sách BOYA sơ – trung – cao cấp

Thứ Năm, 14:09 04/07/2024
Nghiên cứu hành vi tiêu dùng xanh của khách hàng tại khách sạn Hanoi Daewoo

Nghiên cứu hành vi tiêu dùng xanh của khách hàng tại khách sạn Hanoi Daewoo

Thứ Năm, 16:00 27/06/2024
Nghiên cứu ảnh hưởng của marketing truyền miệng trực tuyến đến ý định đặt phòng của khách hàng tại khách sạn JW Marriott Hà Nội

Nghiên cứu ảnh hưởng của marketing truyền miệng trực tuyến đến ý định đặt phòng của khách hàng tại khách sạn JW Marriott Hà Nội

Thứ Năm, 14:12 27/06/2024
Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường dành cho Giảng viên tại Trường Ngoại ngữ - Du lịch, Đại học Công nghiệp Hà Nội

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường dành cho Giảng viên tại Trường Ngoại ngữ - Du lịch, Đại học Công nghiệp Hà Nội

Thứ Năm, 11:47 20/06/2024
Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học: “Nâng cao hiệu quả sử dụng phòng học thông minh và phần mềm Smartclass để cải thiện chất lượng dạy học phiên dịch tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội”

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học: “Nâng cao hiệu quả sử dụng phòng học thông minh và phần mềm Smartclass để cải thiện chất lượng dạy học phiên dịch tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội”

Thứ Năm, 08:00 20/06/2024
Chương trình Hội thảo quốc tế Du lịch thông minh và phát triển bền vững: Tiềm năng, cơ hội và thách thức

Chương trình Hội thảo quốc tế Du lịch thông minh và phát triển bền vững: Tiềm năng, cơ hội và thách thức

Thứ Năm, 20:02 28/03/2024

TÀI LIỆU HỘI THẢO QUỐC TẾ “NHỮNG KHUYNH HƯỚNG NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI: LÍ THUYẾT VÀ ỨNG DỤNG”

Thứ Tư, 13:17 29/11/2023

TÀI LIỆU TIỀN HỘI THẢO QUỐC TẾ “NHỮNG KHUYNH HƯỚNG NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI: LÍ THUYẾT VÀ ỨNG DỤNG”

Thứ Tư, 13:00 29/11/2023
International Conference On English For Occupational Purposes 2023: “EOP Education: Meeting the needs of the demanding labor market”

International Conference On English For Occupational Purposes 2023: “EOP Education: Meeting the needs of the demanding labor market”

Thứ Năm, 09:42 13/04/2023

Second Language Speech Fluency: From Research to Practice - Tác giả: TS. Đỗ Thị Huyền Thanh / Craig Lambert

Thứ Tư, 10:03 31/08/2022

Video giới thiệu