Giải đáp một số thắc mắc khi thí sinh đăng ký xét tuyển sớm đại học chính quy năm 2024

Xét tuyển sớm bằng các phương thức xét tuyển sớm đang được nhiều thí sinh 2k6 lựa chọn bởi đây là hướng đi giúp thí sinh dễ dàng chắc suất đỗ đại học và giảm áp lực thi cử, chủ động về thời gian tuyển sinh. Trong đợt đăng ký xét tuyển vừa qua, tổ hỗ trợ tuyển sinh nhận được rất nhiều câu hỏi của các thí sinh về các phương thức xét tuyển sớm này. Bài viết dưới đây sẽ tổng hợp một số câu hỏi về phương thức xét tuyển sớm năm 2024 vào Trường Ngoại ngữ - Du lịch, Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Giải đáp một số thắc mắc khi thí sinh đăng ký xét tuyển sớm đại học chính quy năm 2024

Giải đáp một số thắc mắc khi thí sinh đăng ký xét tuyển sớm đại học chính quy năm 2024

Giải đáp một số thắc mắc khi thí sinh đăng ký xét tuyển sớm đại học chính quy năm 2024

Giải đáp một số thắc mắc khi thí sinh đăng ký xét tuyển sớm đại học chính quy năm 2024

Giải đáp một số thắc mắc khi thí sinh đăng ký xét tuyển sớm đại học chính quy năm 2024

Giải đáp một số thắc mắc khi thí sinh đăng ký xét tuyển sớm đại học chính quy năm 2024

Giải đáp một số thắc mắc khi thí sinh đăng ký xét tuyển sớm đại học chính quy năm 2024

Giải đáp một số thắc mắc khi thí sinh đăng ký xét tuyển sớm đại học chính quy năm 2024

Giải đáp một số thắc mắc khi thí sinh đăng ký xét tuyển sớm đại học chính quy năm 2024

Giải đáp một số thắc mắc khi thí sinh đăng ký xét tuyển sớm đại học chính quy năm 2024

Giải đáp một số thắc mắc khi thí sinh đăng ký xét tuyển sớm đại học chính quy năm 2024Thông qua bài viết dưới đây sẽ giúp thí sinh và phụ huynh được giải đáp những thắc mắc đối với các phương thức xét tuyển sớm tại Trường Ngoại ngữ - Du lịch, Đại học Công nghiệp Hà Nội để có thể tự tin đăng ký ngành học phù hợp.

Nếu còn bất kỳ thắc mắc về các phương thức xét tuyển vào Trường Ngoại ngữ - Du lịch, Đại học Công nghiệp Hà Nội thí sinh có thể liên hệ:

Fanpage Facebook:https://www.facebook.com/languages.tourism.haui

Nhóm Facebook: https://www.facebook.com/groups/slt.haui.edu.vn/

Website: https://slt.haui.edu.vn/vn

  • Thứ Năm, 16:27 09/05/2024