Trung Quốc học

Ngành Trung Quốc học

Ngành Trung Quốc học

Kiến thức kỹ năng đạt được sau khi tốt nghiệp:

Kiến thức:

Có kiến thức nền tảng về Trung Quốc liên quan tới các lĩnh vực như: kinh tế, đối ngoại, khoa học công nghệ, du lịch, môi trường, lịch sử, văn hóa, nghệ thuật và tư tưởng truyền thống Trung Quốc.

Có phẩm chất chính trị vững vàng; có kiến thức cơ bản về lý luận chính trị pháp luật, quốc phòng an ninh, giáo dục thể chất, khoa học xã hội nhân văn phù hợp với khối ngành đào tạo để phục vụ công việc chuyên môn; đồng thời đóng góp hữu ích vào sự phát triển bền vững của xã hội, cộng đồng.

Kỹ năng:

Có kỹ năng sử dụng tiếng Trung Quốc thành thạo ở trình độ bậc 5 và sử dụng ngoại ngữ 2 bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam; Có kỹ năng biên phiên dịch tiếng Trung Quốc trong lĩnh vực chuyên môn; Có kỹ năng mềm cần thiết để phục vụ công việc chuyên môn.

Có năng lực tự học, tự chủ và trách nhiệm trong việc thực hiện các nhiệm vụ cụ thể hoặc phức tạp.

Có các kỹ năng giải quyết các vấn đề phức tạp, kỹ năng tư duy phản biện, kỹ năng đổi mới sáng tạo, kỹ năng quản trị, kỹ năng làm việc nhóm… và các kiến thức văn hóa đa lĩnh vực.

Thời gian đào tạo: 4 năm, cấp bằng Cử nhân ngành Trung Quốc học

Cơ hội học bổng và hỗ trợ học tập: Hàng năm Trường ĐHCN Hà Nội cấp hàng nghìn suất học bổng khuyến khích học tập và hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 9-10 tỷ đồng và xét chọn các sinh viên nhận học bổng đi du học tại nước ngoài, đưa trên 4000 người đi học tập, thực tập và làm việc tại các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Đài Loan, Trung Quốc.

Công việc có thể đảm nhiệm sau khi tốt nghiệp:

Người học sau khi tốt nghiệp có thể vận dụng các kiến thức Trung Quốc học để làm các công việc liên quan tới ngành Trung Quốc học tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong và ngoài nước như: Hợp tác quốc tế, Nghiên cứu viên, Biên dịch viên, Phiên dịch viên, Trợ lý, Thư ký, Hướng dẫn viên du lịch... Ngoài ra sau khi hoàn thành khóa đào tạo nghiệp vụ sư phạm, người học có thể giảng dạy tiếng Trung Quốc, có khả năng nghiên cứu và tiếp tục học lên trình độ Thạc sĩ.

Tin tiêu điểm

Video giới thiệu