Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam

Ngành Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam

Ngành Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam

Kiến thức kỹ năng đạt được sau khi tốt nghiệp:

Kiến thức:

Có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với khối ngành được đào; Có kiến thức cơ bản về tiếng Việt, văn hóa, xã hội, kinh tế, chính trị và phong tục Việt Nam để thích ứng với môi trường học tập, sinh hoạt và làm việc tại Việt Nam; Có kiến thức tin học để khai thác các phần mềm được ứng dụng trong chuyên ngành được đào tạo; Có kiến thức và kỹ năng vận động cơ bản, hình thành thói quen luyện tập thể dục, thể thao, phát triển thể lực, tầm vóc để nâng cao sức khỏe, từ đó nâng cao khả năng học tập, góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện.

Kỹ năng:

Đạt được năng lực tiếng Việt (nghe, nói, đọc, viết) bậc 6 theo Khung năng lực tiếng Việt 6 bậc dành cho người nước ngoài; Có năng lực biên phiên dịch thành thạo tiếng Việt trong giao tiếp thông thường và có kĩ năng biên phiên dịch chuyên ngành; Có khả năng ghi nhớ thông tin, chịu trách nhiệm về sản phẩm thông tin mình dịch về cả chất lượng và số lượng; Có kỹ năng cá nhân, kỹ năng nghề nghiệp, giao tiếp, làm việc nhóm đủ để làm việc trong môi trường làm việc liên ngành, đa văn hóa, đa quốc gia.

Thời gian đào tạo: 4 năm, cấp bằng Cử nhân Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam

Vị trí việc làm phù hợp:

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể đáp ứng vị trí công việc thuộc các lĩnh vực chuyên môn như: giảng dạy tiếng Việt và văn hóa Việt Nam cho người nước ngoài; biên dịch - phiên dịch tiếng Việt; hoạt động kinh doanh, văn phòng, dịch vụ xã hội có sử dụng tiếng Việt; học tập, nghiên cứu tiếng Việt ở trình độ cao hơn.

Tin tiêu điểm

Video giới thiệu