Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

Ngành Quản trị Nhà hàng và Dịch vụ ăn uống

Ngành Quản trị Nhà hàng và Dịch vụ ăn uống

Kiến thức kỹ năng đạt được sau khi tốt nghiệp:

Kiến thức:

Có kiến thức cơ bản về khoa học chính trị, pháp luật, quốc phòng an ninh, giáo dục thể chất; khoa học xã hội nhân văn, khoa học tự nhiên phù hợp với khối ngành đào tạo để phục vụ công việc chuyên môn, đồng thời đóng góp hữu hiệu vào sự phát triển bền vững của xã hội, cộng đồng và hội nhập quốc tế;

Có kiến thức chuyên môn sâu về quản trị doanh nghiệp nhà hàng và dịch vụ ăn uống;

Kỹ năng:

Có năng lực thực hiện các kĩ năng chuyên môn nghề nghiệp; có kỹ năng sử dụng ngoại ngữ trình độ bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam; có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản; Có kỹ năng giao tiếp, phát hiện và giải quyết vấn đề trong lĩnh vực kinh doanh nhà hàng và dịch vụ ăn uống;

Có đạo đức tốt, phẩm chất chính trị vững vàng, thể hiện sự tự tin, chủ động, sáng tạo trong học tập và công việc; nhận thức được trách nhiệm của bản thân; sẵn sàng đóng góp vào sự phát triển bền vững của môi trường và xã hội.

Ngoại ngữ, tin học:

Đạt trình độ năng lực ngoại ngữ Tiếng Anh bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam.

Đạt chuẩn đầu ra kỹ năng sử dụng CNTT nâng cao xác định theo chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Thời gian đào tạo: 4 năm, cấp bằng Cử nhân Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

Cơ hội học bổng và hỗ trợ học tập: Hàng năm Trường ĐHCN Hà Nội cấp hàng nghìn suất học bổng khuyến khích học tập và hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 9-10 tỷ đồng và xét chọn các sinh viên nhận học bổng đi du học tại nước ngoài, đưa trên 4000 người đi học tập, thực tập và làm việc tại các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Đài Loan, Trung Quốc.

Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp: Mức lương của ngành phổ biến 10 – 20 triệu đồng/tháng.

Tin tiêu điểm

Video giới thiệu