Quản trị khách sạn

Ngành Quản trị khách sạn

Ngành Quản trị khách sạn

Kiến thức kỹ năng đạt được sau khi tốt nghiệp:

Kiến thức:

Có kiến thức khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, công nghệ thông tin, phương pháp nghiên cứu khoa học đáp ứng cho việc tiếp thu các kiến thức cơ sở của ngành đào tạo và khả năng học tập ở trình độ cao hơn cũng như học tập suốt đời. Có hiểu biết về kinh tế và các vấn đề đương đại liên quan ngành du lịch để đóng góp hữu hiệu vào sự phát triển bền vững của xã hội và cộng đồng; Có kiến thức cơ bản trong ngành du lịch và những kiến thức chuyên sâu về tổ chức, quản trị các hoạt động kinh doanh của khách sạn cũng như kiến thức hỗ trợ cho việc tư duy và ra quyết định trong môi trường du lịch.

Kỹ năng:

Có các kỹ năng nghề nghiệp và kỹ năng thiết yếu khác trong hoạt động kinh doanh và quản trị doanh nghiệp khách sạn; Có các kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm để làm việc trong môi trường liên ngành, đa văn hóa, đa quốc gia và hội nhập quốc tế; Có kỹ năng thực hành nghề nghiệp phù hợp với trình độ đào tạo theo chuẩn quốc gia và khu vực; Có kỹ năng phân tích được động cơ và tâm lý tiêu dùng của khách du lịch; Thực hiện được các nghiệp vụ chuyên môn liên quan đến hoạt động kinh doanh lưu trú: Lễ tân/Nghiệp vụ buồng /Nghiệp vụ Bar – Nhà hàng; Giám sát và quản lý được hoạt động bộ phận theo vị trí việc làm tại các bộ phận của của các cơ sở kinh doanh lưu trú; Phân tích, đánh giá và bước đầu xây dựng được các chiến lược, chính sách phát triển các cơ sở kinh doanh lưu trú nhằm đáp ứng yêu cầu thực tế về kinh tế, môi trường, xã hội, chính trị, đạo đức, sức khỏe, an toàn, khả năng sản xuất và phát triển bền vững;

Ngoại ngữ, tin học:

- Đạt trình độ năng lực ngoại ngữ Tiếng Anh bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam.

- Đạt chuẩn đầu ra kỹ năng sử dụng CNTT nâng cao xác định theo chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Thời gian đào tạo: 4 năm, cấp bằng Cử nhân Quản trị khách sạn.

Cơ hội học bổng và hỗ trợ học tập:

Hàng năm Nhà trường cấp hàng nghìn suất học bổng khuyến khích học tập và hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 9-10 tỷ đồng và xét chọn các sinh viên nhận học bổng đi du học tại nước ngoài, đưa trên 4000 người đi học tập, thực tập và làm việc tại các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Đài Loan, Trung Quốc.

Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp:

Trên 94% sinh viên có việc làm sau 1 năm tốt nghiệp với mức lương phổ biến 10-30 triệu đồng/tháng.

Vị trí việc làm phù hợp:

Nhân viên kinh doanh, quan hệ khách hàng, nghiên cứu và phát triển thị trường, quan hệ công chúng (PR) trong các doanh nghiệp kinh doanh lưu trú, ăn uống, tổ chức sự kiện; Trưởng nhóm, giám sát, hoặc quản lý các bộ phận lễ tân, buồng, bàn, bar trong các cơ sở kinh doanh lưu trú, ăn uống; Chuyên viên, cán bộ quản lý tại các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp có liên quan đến du lịch và khách sạn: Bộ Văn hóa Thể thao và du lịch, Tổng cục Du lịch, Vụ lữ hành, Vụ khách sạn, Sở du lịch, Viện nghiên cứu và phát triển du lịch …; Nghiên cứu viên và giảng viên tại các cơ sở giáo dục, các cơ sở nghiên cứu liên quan tới các lĩnh vực nhà hàng và khách sạn.

Tin tiêu điểm

Video giới thiệu