Ngôn ngữ học

Ngành Ngôn ngữ học

Ngành Ngôn ngữ học

Kiến thức kỹ năng đạt được sau khi tốt nghiệp:

Có kiến thức chuyên môn toàn diện, kĩ năng thành thạo để công tác trong lĩnh vực Ngôn ngữ học, đặc biệt là trong các lĩnh vực ứng dụng Ngôn ngữ học để đáp ứng yêu cầu thời kì cách mạng công nghiệp, phục vụ xã hội, đất nước vì sự phát triển bền vững và hội nhập quốc tế; có khả năng tiếp tục tự học và tham gia học tập ở bậc học cao hơn; có khả năng sáng tạo, thực hiện các nghiên cứu khoa học qui mô nhỏ để tạo ra tri thức, sản phẩm mới; có khả năng phát triển phẩm chất, kĩ năng cá nhân cũng như kĩ năng nghề nghiệp để thích nghi với môi trường làm việc trong lĩnh vực Ngôn ngữ học.

Ngoại ngữ, tin học:

- Đạt trình độ năng lực ngoại ngữ Tiếng Anh bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam.

- Đạt chuẩn đầu ra kỹ năng sử dụng CNTT nâng cao xác định theo chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Thời gian đào tạo: 4 năm, cấp bằng Cử nhân Ngôn ngữ học.

Cơ hội học bổng và hỗ trợ học tập:

Hàng năm Nhà trường cấp hàng nghìn suất học bổng khuyến khích học tập và hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 9-10 tỷ đồng và xét chọn các sinh viên nhận học bổng đi du học tại nước ngoài, đưa trên 4000 người đi học tập, thực tập và làm việc tại các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Đài Loan, Trung Quốc.

Vị trí việc làm phù hợp:

Sau khi tốt nghiệp, người học có thể đảm nhận các vị trí công tác sau: công tác biên/phiên dịch, biên tập sách, báo, tạp chí; làm các công tác xuất bản; tham gia các hoạt động biên soạn sách giáo khoa, sách tham khảo...

Tin tiêu điểm

Video giới thiệu