Du lịch

Ngành Du lịch

Ngành Du lịch

Kiến thức kỹ năng đạt được sau khi tốt nghiệp:

Kiến thức:

Có kiến thức cơ bản và kiến thức cơ sở ngành, chuyên ngành hướng dẫn du lịch; Có khả năng nghiên nghiên cứu khoa học và học tập ở trình độ cao hơn; Có kĩ năng, phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu của hoạt động thiết kế, tư vấn, bán và thực hiện chương trình du lịch; Có kiến thức cơ sở và chuyên môn vững vàng, có năng lực thực hành nghề nghiệp, năng lực nghiên cứu, có tư duy sáng tạo để giải quyết những vấn đề liên quan đến hoạt động lữ hành và hướng dẫn du lịch; có trách nhiệm nghề nghiệp, thích nghi với môi trường làm việc đa văn hóa, có khả năng tự học để thích ứng với sự phát triển kinh tế xã hội trong quá trình hội nhập quốc tế.

Kỹ năng:

Có kĩ năng, phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu của hoạt động thiết kế, tư vấn, bán và thực hiện chương trình du lịch; Có kĩ năng giao tiếp, làm việc nhóm, giao tiếp bằng ngoại ngữ để làm việc trong môi trường làm việc liên ngành, đa văn hóa, đa quốc gia; Kỹ năng quản lý và giám sát đoàn khách theo chương trình du lịch. Khả năng nghiên cứu và ứng dụng các công trình khoa học trong lĩnh vực du lịch; Có năng lực thực hành hoạt động hướng dẫn du lịch; Có kĩ năng giao tiếp, làm việc nhóm, giao tiếp bằng ngoại ngữ để làm việc trong môi trường làm việc liên ngành, đa văn hóa, đa quốc gia; Có năng lực thực hành hoạt động hướng dẫn du lịch.

Ngoại ngữ, tin học:

- Đạt trình độ năng lực ngoại ngữ Tiếng Anh bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam.

- Đạt chuẩn đầu ra kỹ năng sử dụng CNTT nâng cao xác định theo chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Thời gian đào tạo: 4 năm, cấp bằng Cử nhân Du lịch.

Cơ hội học bổng và hỗ trợ học tập:

Hàng năm Nhà trường cấp hàng nghìn suất học bổng khuyến khích học tập và hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 9-10 tỷ đồng và xét chọn các sinh viên nhận học bổng đi du học tại nước ngoài, đưa trên 4000 người đi học tập, thực tập và làm việc tại các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Đài Loan, Trung Quốc.

Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp:

Trên 95% sinh viên có việc làm sau 1 năm tốt nghiệp với mức lương phổ biến 10-15 triệu đồng/tháng.

Vị trí việc làm phù hợp:

Sau khi tốt nghiệp, người học có thể đảm nhận các vị trí công tác sau: Thuyết minh viên du lịch, hướng dẫn viên du lịch, hướng dẫn viên du lịch chuyên biệt, quản lý đoàn khách; Nhân viên marketing du lịch, điều hành chương trình du lịch; Chuyên viên, cán bộ quản lý tại các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp có liên quan đến du lịch và lữ hành: Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Tổng cục Du lịch,Vụ Lữ hành, Vụ Khách sạn, Sở Du lịch, Viện Nghiên cứu và Phát triển du lịch; Nghiên cứu viên và giảng viên tại các cơ sở giáo dục, các cơ sở nghiên cứu; liên quan tới các lĩnh vực du lịch và lữ hành.

Tin tiêu điểm

Video giới thiệu